Frivilligkonsulent

LGBT Danmark er en interesseorganisation, der arbejder mod diskrimination af LGBT+-personer. Foreningen arbejder nationalt og internationalt for at samfundets politiske, økonomiske, sociale og kulturelle strukturer udvikles til at anerkende og respektere en mangfoldig og inkluderende opfattelse af seksuel orientering og kønsidentitet. Foreningen ønsker, at den enkelte oplever tryghed og indflydelse til at leve og agere i overensstemmelse med sin kønsidentitet og seksuelle orientering. LGBT Danmark blev stiftet helt tilbage i 1948, og det gør os til en af verdens ældste endnu eksisterende LGBT-organisationer.

LGBT Danmark står midt i en vækstperiode med igangsættelse af flere landsdækkende initiativer, der samlet set udvider mulighederne for støtte til, rådgivning af og netværksmuligheder for LGBT+-personer. Hovedfokus for foreningens nationale arbejde vil de kommende år være at opbygge, understøtte og styrke LGBT+-bevægelsen i Danmark; dels ved at udbrede tilbud om rådgivning til hele landet, dels ved at igangsætte og kapacitetsudvikle lokale aktiviteter gennem tæt samarbejde med lokale LGBT+-organisationer.

SAMLE OG STYRKE LGBT+-MILJØET

De væsentligste mål for frivilligkonsulenten er at nå flere LGBT+-personer, styrke samarbejdet i LGBT-miljøet og opbygge netværk i hele Danmark gennem samarbejde med andre LGBT+-aktører. LGBT Danmark ønsker også at styrke samarbejdet med kommuner, regioner og lokale samarbejdspartnere i hele landet for at nå visionen og støtte LGBT+-personer og miljøet med en helhedsorienteret tilgang. Frivilligkonsulenten koordinerer og samarbejder om netværksudvikling og projektfremdrift, samt understøtter sekretariatet og frivilligeudvalg i processerne til at nå bredest ud til LGBT+ miljøet i hele Danmark.

ANSVARSOMRÅDER

 • Du vil få ansvaret for styrkelse af de eksisterende samarbejder samt etablering af nye netværk og relationsopbygning, tilrettelæggelse af events og tiltrækning af frivillige og medlemmer
 • Identificere, understøtte, opstarte og udvikle nye samarbejder på LGBT+-området, herunder sikre aktiviteter, roller og kompetencer i tæt samspil med de frivillige og kollegaer i sekretariatet
 • Medvirke til etablering og videreudbygning af samarbejde med kommuner og andre lokale samarbejdspartnere omkring de frivillige og LGBT+-personer
 • Gennemførelse af 3-årigt landsdækkende projekt med fokus på at styrke rådgivning til LGBT+-personer i 10 kommuner i Danmark, i tæt samarbejde med medarbejdere og frivillige i sekretariatet
 • Medvirke til at udvikle og drive organisationsforandringsprocesser i LGBT Danmark, i tæt samarbejde med LGBT Danmarks Landsledelse og Sekretariatschefen
 • Solid fundraising erfaring, der kan være med til at understøtte et bredere engagement for LGBT Danmark i hele landet. Det vil være en fordel hvis du har erfaring med at fondsansøgninger, samarbejde med kommuner, virksomheder m.v.

KVALIFIKATIONER

Socialfaglig eller anden relevant lang akademisk uddannelse, gerne kombineret med relevant efteruddannelse på frivilligområdet.

DIN PROFESIONELLE OG PERSONLIGE PROFIL

 • Erfaring med understøttelse og udvikling af frivilligt socialt arbejde, gerne fra lignende stilling
 • Stærk organisatorisk forståelse, der mestrer brobygning mellem det lokale og nationale niveau
 • Erfaring med etablering af strategiske partnerskaber og samarbejder, gerne med afsæt i kommuner
 • Solid erfaring med at implementere projekter i en frivilligdrevet forening
 • Kan arbejde målrettet og konstruktivt i projektgrupper i og på tværs af afdelinger i sekretariatet, og være med til at definere mål lokalt og koordinere samarbejde med andre om indsatserne
 • Har gode diplomatiske evner og politisk tæft
 • Kan facilitere og sikre inddragende møder og processer, hvor der gives plads til personlig- og organisatorisk udvikling
 • Rutineret formidler og undervisning til forskellige målgrupper, gerne med afsæt i LGBT+-sagen
 • Arbejde ud fra et normkritisk perspektiv
 • Erfaring med LGBT+-området

RELATIONER OG SAMARBEJDE

 • Du vil samarbejde med frivillige og LGBT+-netværk i hele Danmark.
 • Du vil indgå i samarbejde på sekretariatet med primær tilknytning til det nationale arbejde.
 • Du bliver en del af en forening, der kæmper for at fremme LGBT+-personers rettigheder lokalt i Danmark og internationalt.

VILKÅR OG REKRUTTERINGSPROCES

Ansættelse i en AC-stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse på 3 år med mulighed for forlængelse, som er afhængig af finansiering. Der vil være rejseaktivitet forbundet med stillingen, da konsulenten skal dække hele Danmark. Arbejdssted er baseret i sekretariatet i det centrale København. Der skal påregnes en del aften-/weekendarbejde, der kompenseres med fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggelsen.

Tiltrædelse snarest muligt eller senest 1. april 2019
Ansøgningsfrist er mandag den 18. februar 2019 kl. 09.00. Samtaler forventes afholdt den 21. og 25. februar 2019.

KONTAKT

For yderligere information er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Birgitte Munck Eriksen, birgitte@lgbt.dk.

LGBT Danmark opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset køn, kønsudtryk, alder, seksuel orientering eller etnicitet.