Vi har brug for hinanden

LGBT+ Danmark er et fællesskabSådan har det været siden foreningens fødsel i 1948, og kun sådan kan vi skabe positiv forandring for LGBT+ personer.  

Som medlem bliver du en del af fællesskabet og får demokratisk medindflydelse i foreningens arbejde. Til den årlige generalforsamling har du stemmeret, og du får mulighed for at blive en del af vores politiske udvalg og være med til at præge Danmarks politiske retning.  

Dit medlemskab støtter desuden foreningens arbejdeLGBT+ Danmark modtager økonomisk støtte flere steder, men dit medlemskab går direkte til vores politiske indsats på Christiansborg og i kommunerne. 

Bliv medlem af LGBT+ Danmark

3 gode grunde til at blive medlem

1. LGBT+ Danmarks stemme er kun så stor som summen af vores medlemmer.
Vi er et politisk fællesskab for og af LGBT+ personer. Jo flere vi er, jo stærkere står vi, når vi går til politikerne med forslag, der skal forbedre LGBT+ personers vilkår.

2. Den politiske kamp for rettigheder er ikke slut.
Selvom Danmark er langt fremme i kampen om LGBT+ rettigheder, er der stadig meget arbejde forud. Læs hele vores politiske program her 

3. Stadig for mange LGBT+ personer plages af depression, ensomhed og selvmordstanker.
Med dit medlemskab støtter du vores rådgivning, sociale tilbud og informationsindsats, og dermed hjælper du til at sikre fællesskaber og emotionel støtte for LGBT+ personer i hele landet. 

Sort/hvid billede af 4 unge mennesker arm i arm + sort/hvid billede af to unge maskuline mennesker der læner sig op af hinanden.
Sort/hvis billede af demonstranter med banner hvorpå der står "PEOPLE WITH AIDS ALLIANCE" + SMYK billede af et blomstret træ

Til gengæld får du:

  • indflydelse på LGBT+ Danmarks arbejde og stemmeret til den årlige generalforsamling  
  • adgang til Nordens største LGBT+ bibliotek med over 4000 titler  
  • særligt nyhedsbrev for medlemmer
  • medlemsrabatter og -tilbud.

FAQ om medlemskab

Som medlem er du først og fremmest med til at støtte LGBT+ Danmarks politiske arbejde med at skabe flere rettigheder og bedre trivsel og sundhed for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og andre, der bryder med normer for køn og seksuel orientering.  

Derudover får du som medlem mulighed for at præge foreningens retning og politik direkte gennem den årlige generalforsamling, hvor du både kan stemme til og stille op til bestyrelsen 

Som medlem får du også adgang til en række konkrete fordele: Du kan låne bøger i LGBT+ Biblioteket (Nordens største bibliotek med fokus på LGBTQIA+ litteratur) og vil gennem nyhedsbrevet for medlemmer af og til modtage særlige rabatter og tilbud på for eksempel LGBT+ filmfestivaler.

Pengene fra medlemskontingenterne går til vores politiske arbejde for lige rettigheder og trivsel for alle, der bryder med normer for køn og seksuel orientering. Dette indebærer blandt andet vores politiske interessevaretagelse på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne.  

Helt konkret går pengene til at sikre, at vi LGBT+ Danmark kan bringe LGBTQIA+ perspektiver på dagsordenen i medierne, og når politikerne skal lave nye love. Indtægterne fra medlemskontingenterne er en helt afhørende faktor for, at LGBT+ Danmark forsat kan skubbe på for politiske forandringer både i Danmark og udlandet. Læs om vores politiske arbejde her. 

Derudover går pengene fra medlemskontingenterne til at afholde arrangementer og workshops lige fra vælgermøder til koncerter og til at deltage til Prides og andre aktiviteter, der kommer vores medlemmer og det øvrige LGBT+ miljø til gavn.  

For hvert medlem i Københavns Kommune modtager LGBT+ Danmark også et tilskud fra kommunen – er du medlem og bosat i København, støtter du derfor ikke kun økonomisk gennem dit kontingent. 

Som medlem har du stemmeret til den årlige generalforsamling. Her kan du stemme om foreningens vedtægter samt være med til at vælge foreningens bestyrelse. Du kan også selv stille op til bestyrelsen og herigennem være med til at udstikke de politiske og strategiske visioner for foreningen. 

Du kan som medlem desuden engagere dig i LGBT+ Danmarks politiske udvalg. Læs mere om de politiske udvalg her.

Nej, det kan du ikke.  

Har du dansk CPR-nummer, kan du få skattefradrag for det samlede beløb, du donerer til forskellige organisationer, herunder LGBT+ Danmark. Skattefradraget gælder kun på donationer og ikke på medlemskab, og KUN hvis du ved tilmelding oplyser dit CPR-nummer.
Engangsdonationer via Mobilepay er kun fradragsberettigede, hvis du udfylder denne blanket – senest 10. januar året efter. Læs mere om donationer.

Nej, du behøver ikke have en bestemt seksuel orientering, kønsidentitet og kønsudtryk for være medlem – ej heller behøver du at være åben om denne for at kunne melde dig ind. Du er med andre ord mere end velkommen, uanset om du identificerer dig inden for spektret af kønslige og seksuelle minoriteter, er allieret eller ikke er afklaret om, hvorvidt du ser dig selv under LGBTQIA+ paraplyen. 

Vi tilbyder også medlemskaber for virksomheder. Læs mere om virksomhedsmedlemskaber her.

Medlemsrabatter annonceres i nyhedsmailen for medlemmer, som lander i din indbakke et par gange om året. Er du medlem, men modtager ikke nyhedsbreve fra os, kan du tjekke dit spamfilter og ellers kontakte medlem@lgbt.dk.

Hvis du ønsker at melde dig ud af LGBT+ Danmark, skal vi bede dig udfylde denne udmeldelsesblanket.  Vi er selvfølgelig kede af, at du ikke længere ønsker at være en del af foreningen, og du skal vide, at du altid er velkommen tilbage. 

Husk, at hvis du er over 30 år, er det også muligt at bede om nedsat kontingent, hvis du er i en økonomisk begrænset situation – fx på SU, kontanthjælp eller anden overførselsindkomst. Ønsker du nedsat kontingent, kan du skrive til

Ja, vi tilbyder nedsat kontingent til personer, som har en begrænset indtægt. Du kan vælge nedsat pris, når du melder dig ind. Er du allerede medlem på almindeligt kontingent, men ønsker du at overgå til nedsat pris, kan du skrive til . Er du under 30 år, kan du blive medlem til ungdomspris. 

Kernen af LGBT+ Danmark er vores medlemmer. Det er medlemmerne, som i fællesskab bestemmer retningen for foreningen – og medlemmerne, som i høj grad giver foreningen sit mandat.  

Som medlem er du en del af LGBT+ Danmark og har indflydelse på, hvordan foreningen skal drives og arbejde. Som medlem bliver du inviteret til at deltage i den årlige generalforsamling, hvor foreningens vedtægter bestemmes. Derudover kan du som medlem stemme og stille op til bestyrelsen 

Desuden har du som medlem ret til at låne materiale i LGBT+ Biblioteket og adgang til medlemsrabatter og tilbud, som annonceres i nyhedsbrevet for medlemmer.  

Ved at donere til LGBT+ Danmark, er du med til at sikre foreningens arbejde økonomisk. Du opnår ikke nogen medlemsfordele, men kan til gengæld trække din donation fra i skat. Læs mere om donationer her 

Du kan sagtens både være medlem og donere til LGBT+ Danmark.