STILLINGSOPSLAG: Medarbejder til Administration

LGBT Danmark søger en energisk og engageret administrationsmedarbejder, der skal hjælpe med at håndtere foreningens økonomi og andre administrative opgaver. LGBT Danmark er en frivillig organisation, derfor er det nødvendigt, at du er meget selvstændig og er i stand til selv at tilrettelægge dit arbejde. Løn efter kvalifikationer.

Primære opgaver:

  • Bogholderi: Bilagshåndtering, bogføring, oprettelse af betalinger i banken til godkendelse, bankafstemning. Samt sikre at bilag overholder foreningens standard.
  • Budgetlægning, -opfølgning og -rapportering: I forbindelse med Foreningens projekter og, styringen af disse er der behov for et bedre økonomisk overblik både ved ansøgninger og selve projekternes gennemførsel.

Foreningen har større internationale projekter, engelskkundskaber er derfor at foretrække. Vores status som NGO og almennyttig forening gør, at vi på nogle projekter er momsfritaget og andre ikke. En god forståelse af moms er derfor også at foretrække.

Stillingen er en deltidsstilling med en ugentlig arbejdstid på 15 timer. Arbejdsstedet er foreningens lokaler i Nygade 7 i København. Da foreningen er frivilligbaseret, foregår en række møder i de sene eftermiddags – og aftentimer, hvor noget arbejde må påregnes.

Om dig: Vi forstille os, at du har arbejdet med administration igennem en længere årrække og ønsker at trappe lidt ned eller er på vej tilbage på arbejdsmarkedet efter en pause.

Om LGBT Danmark: LGBT Danmark er en medlemsorganisation, der arbejder for at fremme LGBTI-personers politiske, sociale, kulturelle og arbejdsmarkedsmæssige ligestilling såvel nationalt som internationalt. Foreningen ekspanderer i disse år, og ansættelsen af en administrativ medarbejder er et led i denne udvikling.

Vil du vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte økonomiansvarlig Michael Kjeldsen på tlf. 20 166 266 eller mail mk@lgbt.dk

Ansøgningen med CV bedes sendt senest den 15. august 2016 til job@lgbt.dk. Ansøgningen mærkes ”administrationsmedarbejder”.