Tanzania

Vi kæmper for lige rettigheder I Tanzania er det forbundet med stor risiko for LGBT personer at fortælle om og udleve sin seksualitet, kønsidentitet og kønsudtryk. Overgreb og udstødelse er bare noget af det, som man kan blive udsat for i det østafrikanske land. Ifølge den tanzanianske straffelov kan mænd få 14 års fængsel for sex med en anden mand. Selvom loven heldigvis sjældent bliver brugt, er det en overhængende trussel, som kan bruges til at afpresse og undertrykke LGBTI-personer. Når man lever under et konstant pres, er der stor risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst, depression og stress. Dette kaldes minoritetsstress, og bekæmpelse af minoritetsstress er én af projektets store hovedformål.

Samarbejdspartnere Projektet udføres i tæt samarbejde med Positive Vibes Trust (Namibia), der har udviklet de metoder, vi arbejder med. På grund af sikkerhedssituationen i Tanzania, kan vi ikke nævne vores samarbejdspartnere i landet direkte her. Vi kan dog sige så meget, som at vi arbejder sammen med en lille håndfuld organisationer, der tilsammen repræsenterer både lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.
Projektet støttes af Det Obelske Familiefond og Civilsamfund i Udvikling (CISU). Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakteprojektleder Susanne Branner Jespersen på susanne@lgbt.dk

Publikationer LGBT Danmarks egen baggrundsrapport baseret på en kortlægning af situationen for LGBT personer i landet: Stronger Voices Summary Final.

En analyse af det organisatoriske landskab udarbejdet af UHAI: The other Tanzanians – Landscape Analysis of the human rights of sex workers & LGBTI communities in Tanzania 2015-2016

En rapport fra Human Rights Watch om menneskerettighedskrænkelser i landet: Treat us like human beings
Nyheder POLITIKEN: Transkønnet tanzanianer: jeg var alene i den forkerte krop
POLITIKEN: Anholdelser og forbud mod glidecreme bør vi tage ulandsstøtten fra homofobiske Tanzania
MODKRAFT: Pludselig handlede det ikke længere om mig selv

Vi bruger LILO-Metoden LGBT Danmark benytter den testede og anerkendte LILO-metode. LILO står for Looking in, Looking out. Metoden omfatter undervisning og træning gennem forskellige kurser og sparring af forskellig varighed. LILO har til formål at styrke LGBT-personer personligt (LILO Identity), styrke kommunikation om LGBT-emner til venner, familier og i lokalsamfundet (LILO Voice) og skabe bro mellem LGBT- personer og det omgivende samfund (LILO Key Populations). Hertil kommer uddannelse af rådgivere (LILO Counseling) og et længerevarende forløb med organisationsudvikling, opbygning og styrkelse af LGBTI organisationer og individuel coaching af ledere (LILO Organisational Literacy).

LILO Identity
LILO Voice
LILO Connect
LILO Counselling
LILO Organisational Literacy