Empatisk Arbejdsmarked

Knap halvdelen af alle LGBT-personer skjuler deres identitet og seksuelle orientering, når de er på job. Det viser en meningsmåling foretaget for LO, FTF og Akademikerne i august 2016. Derfor tilbyder vi nu programmet ’Empatisk Arbejdsmarked’ til både den offentlige og private sektor i Danmark.

Mission LGBT+ medarbejdere og – ledere skjuler sig på grund af arbejdsmiljøets homofobiske jargon eller helt konkrete mangel på viden om queers, intersex-personer, transpersoner og andre LGBT+ medarbejdere og leders behov for egen kønsidentitet og – udtryk. Det har store konsekvenser. Dels for den enkelte LGBT+ medarbejder og – leders trivsel og arbejdspræstation. Men også for det samlede arbejdslivs spejling af markedet og egne muligheder for innovation og vækst.

Empatiske Arbejdsmarkeds mission er at danske virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner køber vores program og bruger certificeringen, som PR for sin LGBT+ inklusion internt og eksternt. Det vil styrke alles trivsel og udvikling på arbejdet og give bredere rekrutteringsgrundlag og loyale medarbejdere og kunder i butikken.

Vision Empatiske Arbejdsmarkeds vision er at gøre det danske arbejdsmarked til det mest vidende og rummelige i verden, der aktivt bekæmper social eksklusion og diskriminering af LGBT+ medarbejdere og – ledere. En vigtig rollemodel for udenlandske kunder og samarbejdspartnere.

Følg os

Facebook
Instagram

Kontakt Uddannelses- og erhvervsansvarlig Malene Rungvald Christensen  e-mail
Projektleder Janne Juul på  e-mail

Download flyeren om Empatisk Arbejdsmarked her og spred den til din arbejdsplads/ netværk.

Eksempler på diskrimination Blev jeg hyggediskrimineret?
Måtte ikke deltage i sjofler samtaler med kolleger
Hvor er alle de seje lesbiske kvinder?
Michelle blev udsat for diskrimination som transkvinde
De er ikke kvinder – de er ikke mænd

Samarbejdspartnere Det Obelske Familiefond
Dansk Tennisfond.

Empatisk arbejdsmarked tilbyder Et certificeringsprogram, som består af flere elementer, der er i samspil med hinanden.

  • Et undervisningsprogram med viden, værktøjer og teori om LGBT+- til ledere, HR, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter
  • Tre web-film til alle medarbejdere om at være LGBT+ på arbejde
  • Facilitering af netværksaktiviteter for LGBT+grupper på arbejdspladsen
  • Digital evaluering af arbejdspladsens inklusion af LGBT+
  • Synlig certificering med logo til marketing og rekruttering
  • Årlig kåring af bedste danske LGBT+ – virksomhed, organisation eller institution
  • Løbende rådgivning if. LGBT+- spørgsmål
Nyheder

LGBT Danmark har brug for din personlige historie fra arbejdslivet
LGBT-inklusion – realitet eller blot PR til Priden?
LGBT Danmark bekæmper diskriminering på jobbet

Publikationer LO-Måling: LGBT-personer på arbejdspladsen 2016
LO-måling: LGBTpersoner på arbejdspladsen 2015
Rapport: Forhindringer for at opnå lige rettigheder
Rapport: LGBT Sundhed, Institut for Folkesundhed
Rapport: Status Of The Danish LGBT Workplace 2014
Pjece: Ligestilling på arbejdsmarkedet FIU
Pjece: Diversity at work, DI 2016
Pjece: Diversity at work, DI 2016 – english version
Pressemeddelelse: Erklæring mod vold og mobning
Pressemeddelelse: LGBT kæmper med dårlig trivsel

Erhvervslivet udtaler
Christian Have, Have Kommunikation