Det Empatiske Arbejdsmarked

100.000 eller 40 % af alle LGBT-personer skjuler deres identitet og seksuelle orientering, når de er på job. Det viser en meningsmåling foretaget for LO, FTF og Akademikerne i august 2016. LGBT Danmark udvikler derfor nu indsatsen ’Det Empatiske Arbejdsmarked’ for at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø i Danmark. Vi samarbejder med lignende indsatser i Storbritannien, Holland, Tyskland og Sverige og regner med at tilbyde programmet til både den offentlige og private sektor allerede fra august 2017.

Vi bekæmper diskrimination En måling foretaget af LO viser, at 40 procent af alle LGBT-personer skjuler over for kolleger og arbejdsgivere, at de er LGBT. Det betyder, at tusindvis af danskere ikke bliver en del af arbejdspladsen på lige fod med deres heteroseksuelle kolleger. At så mange ikke fortæller, at de er LGBT skyldes direkte og indirekte diskriminering på arbejdspladsen. Det har store konsekvenser for LGBT-personernes sociale liv på arbejdspladsen og har direkte indvirkning på deres psykiske velbefindende. Det går også ud over deres evne til at præstere og levere gode resultater, hvilket går ud over virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne.

LGBT Danmark har derfor søsat projektet Det Empatiske Arbejdsmarked. Målet med projektet er at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt ved at reducere social eksklusion og diskriminering af LGBT-personer på det danske arbejdsmarked. ’Det Empatiske Arbejdsmarked’ implementeres på danske virksomheder, i organisationer og på uddannelsesinstitutioner. Projektet er det første af sin art i Danmark, men tilsvarende projekter er iværksat med succes i lande som England, Sverige, Irland, Tyskland og Frankrig.

Kontakt projektleder Janne Juul på  e-mail
Kontakt uddannelsesansvarlig Malene Rungvald Christsen  e-mail

Eksempler på diskrimination Blev jeg hyggediskrimineret?
Måtte ikke deltage i sjofler samtaler med kolleger
Hvor er alle de seje lesbiske kvinder?
Michelle blev udsat for diskrimination som transkvinde
De er ikke kvinder – de er ikke mænd

Samarbejdspartnere Det Obelske Familiefond
Dansk Tennisfond.

Projektets 5 grene Projektet består af 5 grene, som alle skal læses, ses og implementeres i samspil med hinanden.

  • Et ligestillingsindeks/ benchmarking værktøj for arbejdsgivere, der via omfattende spørgeskemaer kan måle effekten af deres inklusionsarbejde og af arbejdet for ændring af mangfoldighedspolitikker på arbejdspladsen.
  • Et undervisningsprogram med velbeskrevede sessioner og tilhørende materiale.
  • Materiale der belyser og afklarer den merværdi, som de enkelte virksomheder, institutioner og organisationer kan tilskrive sig.
  • Et visuelt koncept inkluderende kampagnefilm/undervisningsfilm og kampagnefremstød.
  • Etablering af LGBT netværksgrupper, programmer for allierede ikke-LGBT personer og eksemplificering af rollemodeller og deres værdi.

LGBT Danmark har brug for din personlige historie fra arbejdslivet
LGBT-inklusion – realitet eller blot PR til Priden?
LGBT Danmark bekæmper diskriminering på jobbet

Publikationer LO-Måling: LGBT-personer på arbejdspladsen 2016
LO-måling: LGBTpersoner på arbejdspladsen 2015
Rapport: Forhindringer for at opnå lige rettigheder
Rapport: LGBT Sundhed, Institut for Folkesundhed
Rapport: Status Of The Danish LGBT Workplace 2014
Pjece: Ligestilling på arbejdsmarkedet FIU
Pjece: Diversity at work, DI 2016
Pressemeddelelse: Erklæring mod vold og mobning
Pressemeddelelse: LGBT kæmper med dårlig trivsel