SRS

Ofte benyttet initialord for Sex reassignment surgery.

Standards of Care

Eng. titel på etiske og medicinske retningslinjer for behandling af transpersoner. Udgives af “The World Professional Association For Transgender Health, Inc.”, der forkortes WPATH. Hed tidligere “The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association” (HBIGDA). På dansk tidligere betegnet som Harry Benjamins omsorgsstandard for kønsidentitetsforstyrrelse.

STD

Eng. initialord for seksuelt overførte sygdomme (”Sexually Transmitted Disease”). [Se også: Kønssygdomme. Sexsygdomme.]

Stealth

Medicinsk betegnelse for en dildo samt eng. udtryk for ikke at fortælle nogen om det at være trans*. Stealth i betydningen af en dildo anvendes efter en kønskorrigerende operation til at holde den nydannede vagina (skede) åben, så den ikke risikerer at vokse sammen. En Læs mere …

Stedbarnsadoption

Adoption, hvor man adopterer sin ægtefælles eller registrerede partners barn eller adoptivbarn. Kendetegnet ved, at barnet efter adoptionen betragtes som fælles barn af adoptanten og den biologiske forælder, man er gift med. Der kræves ikke godkendelse som adoptant ved en stedbarnsadoption. Det er ikke muligt Læs mere …

Stereotyper

Et simplificeret billede af en person baseret på en forudbestemt og ofte karikeret generalisering af en gruppe, som denne person tilhører eller opfattes som tilhørende. Stereotyper ser bort fra det enkelte individs egenskaber og har en tendens til at tildele de samme egenskaber (ofte negative) Læs mere …

Sterilisation

Operativt indgreb, der har til formål at gøre et frugtbart individ ufrugtbart. På manden er det en enkel operation under lokalbedøvelse, hvorunder der lægges et snit i pungen, hvorefter sædstrengen overskæres. På kvinden foregår det under fuld bedøvelse, hvorunder der sker en aflukning af begge Læs mere …

STI

Eng. initialord for seksuelt overførte infektioner (”Sexually Transmitted Infections”). [Se også: Kønssygdomme.]

Stigmatisering

At give personer en følelse af mindreværd ved negativ fremhævelse af en eller flere af deres egenskaber. Udspringer af social interaktion personer imellem og indebærer, at de, der opleves som afvigende, anses for moralsk mindreværdige. Afvigelse ses her ikke som en kvalitet ved personens handlinger, Læs mere …

Stophormoner

Medicin, der benyttes med det formål at modvirke effekten af hhv. testosteron i personer, der er tildelt mandligt køn ved fødslen, og østrogen i de personer, der er tildelt kvindeligt køn ved fødslen. [Se også: Hormonbehandling. Hormonblokkere. Hormonterapi. Kønshormonbehandling. Kønshormonblokkere. Testosteronblokkere. Ved fødslen tildelt køn.]

STP

Eng. initialord for at tisse stående (”Stand To Pee”). Anvendes især af KtM-transpersoner i omtale af at tisse stående. [Se også: KtM. Transpersoner.]

STPD

Eng. initialord for aggregat til at tisse stående (”Stand To Pee Device”). Protese, der gør det muligt for kvinder og KtM-transpersoner at tisse stående. [Se også: KtM. Transpersoner.]

Straight

Eng. slangudtryk for heteroseksuelle.

Straight Acting

Eng. udtryk for, når en homoseksuel person i sit udseende og sin væremåde søger at efterleve de heteronormative sociale regler for, hvad der er ”rigtigt” kvindeligt og mandligt, således at andre ikke kan se på ham/hende, at han/hun er homoseksuel. Nogle betegner det som at Læs mere …

Sub

Eng. forkortelse for den underdanige person i et BDSM-forhold. Begrebet er en forkortelse af ”Submissive”. På dansk: Underkastelse. Benyttes også i BDSM-kredse som synonym for ”bottom”, ”submissiv” og ”slave”. [Se også: BDSM. Dom. Dominant. Dominatrix. Kink. Kinky. Master. Mistress. Top.]

Submissiv

Udtryk for den underdanige person i et BDSM-forhold. Benyttes også i BDSM-kredse som synonym for ”bottom”, ”sub” og ”slave”. Kommer af det eng. udtryk ”submissive”. [Se også: BDSM. Dom. Dominant. Dominatrix. Kink. Kinky. Master. Mistress. Top.]

Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem

Indeholder danske klassifikationer af de kliniske og administrative forhold. De bruges til at dokumentere patientforløb med hensyn til diagnoser, behandling og information. Statens Serum Institut udvikler og vedligeholder Sundhedsvæsenets KlassifikationsSystem (forkortes SKS) i samarbejde med brugerne af sundhedsvæsenets informationssystemer.

Supprimerende hormonterapi

Behandling med pubertetsbremsende medicin af unge transpersoner for at stoppe/udsætte pubertetsudviklingen. [Se også: Hormonbehandling. Hormonterapi. Kønshormonbehandling. Kønshormonblokkere.]

Svangerskabsdonation

Det, at en kvinde føder et barn med den intention, at faderens partner skal stedbarnsadoptere. Alternativt tales om surrogatmoderskab eller rugemoderskab. [Se også: Rugemor. Stedbarnsadoption.]

Svans

Slangord for en homoseksuel mand. Udtrykket benyttes ofte, men ikke altid, nedladende, og er oftest rettet mod feminint udseende mænd, der lever op til stereotyperne for, hvordan en bøsse ser ud.

Syfilis

Kønssygdom, der primært smitter gennem skeden og endetarmen, anus. Smitten kan også i få tilfælde ske gennem blod. Bakterien kan ikke smitte via huden, så det smitter ikke at røre ved en smittet person. Symptomerne for syfilis varierer, afhængigt af hvilket af de fire stadier, Læs mere …

Sædbank

Facilitet, der står for indsamling, behandling, lagring og distribution af sædceller fra sæddonorer. Den nedfrosne sæd benyttes typisk til behandling af barnløse og til international fertilitetsforskning.

Sæddonor

Mand, der donerer sæd til gode formål (oftest kunstig befrugtning). Typisk bliver den pågældende donor (eventuelt anonyme) belønnet økonomisk for sin indsats. Donation foregår typisk hos en sædbank.