Homofil

Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af personer af sit eget køn. Udtrykket blev i en del år brugt for at vise at homoseksualitet ikke bare handler om sex, men også om kærlighed. I dag er udtrykket gået af brug i Danmark. [Se også: Læs mere …

Homofleksibel

En situationsbestemt seksuel adfærd karakteriseret ved, at en person primært føler seksuel tiltrækning til personer med samme køn som dem selv, men som til tider kan føle tiltrækning til personer med et andet køn end deres eget. Det kan karakteriseres som ”overvejende homo”. Nogle ser Læs mere …

Homofob

Person, der ikke bryder sig om homoseksuelle. En person, som giver udtryk for sit mishag eller ligefrem afsky mod homoseksuelle via omtale eller tiltale på en nedværdigende, ondskabsfuld eller diskriminerende måde eller udøver vold overfor dem alene begrundet i, at de er homoseksuelle. [Se også: Læs mere …

Homofobi

Negative kulturelle og/eller personlige overbevisninger, meninger, holdninger og adfærd baseret på fordomme, afsky, frygt og/eller had til homoseksuelle. Homofobi kan også ramme personer, blot de af andre opfattes som homoseksuelle. [Se også: Bifobi. Diskrimination. Transfobi.]

Homonationalisme

Måde, hvorpå vestlige nationer bruger ikke-heteroseksuelle individer som et redskab til at undertrykke eller markere andre. Specifikt kan nævnes USA’s brug af accepten af ”den homoseksuelle” som en forherligelse af egen seksuel frihed og en fordømmelse over for en påstået regressiv og undertrykkende seksualkultur i Læs mere …

Homonormativitet

Den opfattelse, at homoseksuelle repræsenterer normaliteten inden for lgbtmiljøet, og at f.eks. biseksuelle og transpersoner er afvigende/”forkerte”. Bruges i akademiske kredse og i engelsksprogede kulturer generelt som en beskrivelse af et fænomen, hvor homoseksuelle individer indtræder i en homonormativitet, der ligner heteronormativiteten. På samme måde Læs mere …

Homoromantisk

Person, der er romantisk tiltrukket af det samme køn. En person kan være homoromantisk, selv om pågældende er seksuelt tiltrukket af personer af det andet køn – heteroseksuel. [Se også: Romantisk orientering. Romantisk tiltrækning. Seksuel tiltrækning.]

Homoseksuel

Person, som seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt udelukkende er tiltrukket af personer af det samme køn. [Se også: Romantisk tiltrækning. Seksuel orientering. Seksuel tiltrækning.]

Homosocial

Person, der foretrækker venskaber/kammeratskaber med personer af samme køn.  Ret udbredt uanset seksuel orientering.

Homovenlig

Person, som ikke selv er homoseksuel, men befinder sig godt i homoseksuelles selskab.

Homovielse

Forkert, men ofte benyttet, betegnelse for samkønsægteskab. Personer, der indgår i samkønsægteskaber, identificerer sig ikke nødvendigvis som homoseksuelle, og derfor er begrebet misvisende. Kommer af det eng. og ligeledes misvisende udtryk ”gay marriage”.

Hormonbehandling

Behandling med kønshormoner for at udvikle de sekundære kønskarakterer for det køn, som personen identificerer sig som og ønsker at tilhøre, samt for at dæmpe det ved fødslen tildelte køns egenproduktion af kønshormoner. Er man MtK vil man blive behandlet med østrogen og testosteronblokkere. Er Læs mere …

Hormonblokkere

Medicin, der benyttes med det formål at modvirke effekten af hhv. testosteron i personer, der er tildelt mandligt køn ved fødslen, og østrogen i de personer, der er tildelt kvindeligt køn ved fødslen. [Se også: Hormonbehandling. Hormonterapi. Kønshormonbehandling. Kønshormonblokkere. Stophormoner. Testosteronblokkere. Ved fødslen tildelt køn.]

Hormonterapi

Behandling med kønshormoner for at udvikle de sekundære kønskarakterer for det køn, som personen identificerer sig som og ønsker at tilhøre, samt for at dæmpe det ved fødslen tildelte køns egenproduktion af kønshormoner. Er man MtK vil man blive behandlet med østrogen og testosteronblokkere. Er Læs mere …

HPV

Kønssygdom, der i sjældne tilfælde kan være skyld i livmoderhalskræft eller analkræft. HPV er et initialord for humant papillomvirus, og er en fællesbetegnelse for en omkring 100 forskellige typer af HPV-virus, der angriber hud og slimhinder. Det er en meget almindelig virus, som omkring 80 Læs mere …

Hverdagsdiskrimination

Vedrører enkeltpersoners diskrimination af andre personer ud fra eks. deres kønsidentitet eller seksuelle orientering, og den foregår oftest i det offentlige rum. Det viser sig f.eks. ved chikane, tilråb, vold m.m. [Se også: Dobbelt diskrimination. Hadforbrydelse. Mikroaggression. Mobning.]

Hysterektomi

Operativ fjernelse af livmoderen. [Se også: Bottom surgery.]

Hævnporno

Seksuelt eksplicit materiale, der deles offentligt online uden samtykke fra den afbildede person. Hævnporno kan blive uploadet for at gøre personen pinlig eller forlegen eller med det formål at ødelægge personens karriere. Det er ofte enten ekspartnere eller hackere, der står bag. Meget af det Læs mere …