Økonomi

Herunder finder du information om LGBT Danmarks økonomi og de nødvendige bilag, hvis du har haft udgifter på vegne af foreningen.

Har du haft udgifter på vegne af LGBT Danmark, kan du her finde bilag til brug for refusion. Udfyld det korrekte bilag og aflever det til foreningens økonomiansvarlige. Alternativt kan bilagene sendes per mail. Husk også at sende kopi af udgiftsbilag.

Hvert bilag skal nummereres med det nummer, det har fået på refusionsbilaget, og gerne én bilag per side.

Bemærk: Bilag skal senest komme 14 dage efter udgiften er afholdt. Kommer bilaget senere, refunderes udlæg som udgangspunkt ikke.

Alle bilag skal sendes i pdf eller jpg-format. Hvis bilaget er for utydeligt eller på anden måde mangelfuldt, vil refusionen blive afvist. Gem derfor de originale bilag indtil bilaget er godkendt.

Excel-ark med udregninger må meget gerne medsendes som supplement, hvis dette giver mening.

Kvitteringer SKAL indeholde firmaets navn, adresse, CVR-nr., momsbeløb og dato.

Udvalg med budget og som godkender en udgift skal sende kopi af referatet hvor det er behandlet til regnskab@lgbt.dk til orientering.

Udbetalingsbilag

Udbetaling_af_koerselsgodtgoerelse

Oekonomiske retningslinjer

Som frivillig eller ansat kan der udleveres nøgler til foreningen, hvor nedenstående regler gør sig gældende:

  • Nøgler er personlige og må ikke udleveres til andre.
  • Brugen af nøgler bliver logget i foreningens nøglesystem; det er derfor muligt at se, hvem der har været inde og hvornår.
  • Nøglers bortkomst skal omgående meddeles til LGBT Danmarks økonomiansvarlige
  • Når du forlader den gruppe/bestyrelse/udvalg, som du har fået nøglerne til, skal nøglernes afleveres til LGBT Danmark.
  • Nøgler udleveres kun til medlemmer med et aktivt medlemskab eller ansatte
  • For nøglen/nøglerne skal der betales depositum på 200 kr.
Skriv til landsforeningens økonomiansvarlige.