Landsledelsen

Landsledelsen er LGBT Danmarks øverste myndighed mellem landsmøderne, der finder sted hvert år i november. Landsledelsen har op til 9 medlemmer og referater fra møderne kan læses online.
Opgaverne er blandt andet at fastlægge hovedlinjerne i foreningens politiske arbejde og at varetage kontakten til eksterne medier i samarbejde med talspersonerne fra de politiske udvalg.

Den nuværende landsledelse er valgt november 2016, og har følgende medlemmer:

Søren Laursen, forperson
Henrik Hynkemejer, generalsekretær
Michael Kjeldsen, økonomiansvarlig
Maia Linnet Jensen
Andreas Nielsen
Ask Ulrich Petersen
Peder Holk Svendsen (indsuppleret febr. 2017)
Karoline Vind
Thomas Kinch Volstrup

Forretningsudvalg

Landsledelsen har nedsat et forretningsudvalg, der kan kontaktes per mail. Forretningsudvalget består af:

  • Henrik Hynkemejer
  • Michael Kjeldsen
  • Andreas Nielsen
  • Ask Ulrich Petersen