Nyt fra LGBT Danmark

Årets Laks går til …..

LGBT Danmark hædrer i år Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg for deres vigtige beslutning om at fjerne transeksualisme fra sygdomsliste.

Behandlingsgaranti bør også gælde transkønnede

Transkønnede venter i årevis på at få den rette behandling. Derfor opfordrer LGBT Danmark sundheds- og ældreminister Sofie Løhde til at lade behandlingsgarantien omfatte transkønnede.

Ny vejledning bør sikre bedre behandling af transkønnede

Sundhedsstyrelsen er i gang med at ændre ”Vejledning om udredning og behandling af transkønnede”. LGBT Danmark ønsker en vejledning, som sikre den bedste kønsmodificerende behandling for alle transkønnede.

Transpersoner udsættes for unødvendigt lange behandlingsforløb

Når transpersoner mødes sundhedssystemet ender de ofte i langstrakte behandlingsforløb, som fører til mistrivsel og selvmedicinering. LGBT Danmark har gennemgået transpersoners vej gennem det danske sundhedssystem i ny rapport.

Kampen for menneskerettighederne skal styrkes i dansk udviklingspolitik

LGBT Danmark har indsendt høringssvar til regeringens nye udviklingspolitiske og humanitære strategi med forslag om, at den rettighedsbaserede tilgang fremhæves og prioriteres højere i udviklingsarbejdet. I den forbindelse bør der…

Pride 2016: Kan du selv høre det?

Også i år deltager LGBT Danmark i dette års Pride, og du kan være med. Gå med os i paraden, eller kom og hør om vores arbejde i Danmark og udlandet.

Anbefaling om HPV-vaccine til drenge

Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til den kommende kræftplan indeholder en anbefaling om pilotafprøvning af HPV-vaccination til unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

STILLINGSOPSLAG: Medarbejder til Administration

LGBT Danmark søger en energisk og engageret administrationsmedarbejder, der skal hjælpe med at håndtere foreningens økonomi og andre administrative opgaver. LGBT Danmark er en frivillig organisation, derfor er det nødvendigt,…

FN: LGBT Danmark støtter ny LGBTI-ekspert

Mange lande modarbejder fokus på overgreb og krænkelser af LGBTI’eres menneskerettigheder. Derfor arbejder LGBT Danmark for en ny FN resolution, som skal sikre bedre kendskab til den vold og diskrimination, som LGBTI personer møder verden over.

Lgbt Danmark ved Amagerstrandpark

Lgbt Danmark, Landsforeningen For Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner har fået pladsen Amagerstrandpark mellem øresundsvej og Helgoland. Dette gælder fra torsdag den 23 til søndag 26 juni 2016 mellem klokken 15:00 – 23:00 alle dagene.

10-årsdag for fjernelsen af befrugtningsforbud

I dag er det ti år siden Folketinget besluttede, at der ikke længere skulle være forbud mod kunstig befrugtning til lesbiske og enlige. Det var kulminationen på over ti års intensivt tovtrækkeri. Forbuddet nåede at eksistere i ni år. Den afgørende afstemning i Folketinget blev vundet med én stemmes flertal.

Enigt Folketing fjerner transkønnede fra sygdomsliste

Sundheds- og Ældreudvalg har i dag udsendt en beretning, som fjerner transkønnethed fra listen over psykiske sygdomme. Enigheden er historisk påpeger LGBT Danmark.

LGBT Danmark fremhæver mangler overfor FN

LGBT Danmark står sammen med Dignity og 13 andre organisationer bag en skyggerapport til FNs menneskerettighedskomité når Danmark d. 20. maj eksamineres i den internationale pagt på civile og politiske rettigheder.

Informeret samtykke til behandling af transkønnede

Transkønnede skal have selvbestemmelse, når det kommer til behandling i sundhedssystemet. LGBT Danmark arbejder for et decentralt behandlingstilbud udført af de bedst kvalificerede kræfter.

Der er behov for handling nu!

Selvom om der er opnået politiske fremskridt på LGBT-området inden for EU, er hadforbrydelser, diskrimination og manglende beskyttelse dagligdag i mange lande.

STILL MUCH TO BE DONE mini-conference

European mini-conference on the occasion of IDAHOT in Copenhagen May 10th, 2016