Empatisk Arbejdsmarked

100.000 medarbejdere eller knap halvdelen af alle LGBT+ personer skjuler deres kønsindentitet eller seksuelle orientering når de går på arbejde. Det vister endnu en Epinionsmåling, som LO, FTF og Akademikerne fik foretaget i august 2016.

LGBT Danmark vil gøre op med det høje antal usynlige LGBT+ medarbejdere og -ledere.

Med programmet Empatisk Arbejdsmarked tilbyder vi kurser og en certificering til den offentlige og private sektor samt fagbevægelsen. Empatisk Arbejdsmarkeds formål er en effektiv og meningsfuld inklusion af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner på arbejdet. Programmet skal modvirke minoritetsstress og frygt for stigmatisering, som mange LGBT+ – personer stadig oplever i alle slags jobs.

Vi tilbyder arbejdsgivere, HR, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter vigtig viden og værktøjer samt oplysningsfilm om LGBT+ til medarbejderne. Sådan kan ledelsen tydeliggøre, at arbejdsmiljøet er inkluderende og lige for alle. Når hele LGBT+ personalet tør være sig selv, er det nemmere at koncentrere sig om arbejdet. Når lederne får øje på LGBT+ personalets særlige erfaringer og kompetencer, vil det afspejle sig i produktiviteten, kerneydelsernes målgrupper, og give værdi og diversitet til hele samfundet.

Empatisk Arbejdsmarked tilbyder kompetanceløft tilpasset jeres arbejdsplads og jeres behov. Gennem relevante eksempler fra jeres hverdag, tilbyder vi motiverende og kompetancegivende undervisning og kurser om køn, kønsidentitet og seksuel orientering. Endvidere tilbyder vi indlæg på temamøder, vejledning, netværk og ressourcer. Målet er at reducere diskriminering og skabe et arbejdsmiljø, der inkludere alle.

Vi tilbyder både certificeringsprogram, kurser, undervisning og rådgivning. Og udover de faste forløb inviterer vi alle til frit at kontakte os for individuel sparring og dialog vi i fællesskab kan skræddersy et forløb, der præcist er tilpasset netop jeres arbejdsplads og problemstillinger.

Målet er at skabe et vidende og trygt arbejdsmiljø, hvor LGBT-medarbejdere og -ledere har samme rettigheder og muligheder, som majoriteten af kollegerne.
Empatisk Arbejdsmarked vil nedbryde myter, hyggehomofobi og forskelsbehandling og øge trivsel og arbejdsro i stedet.

Kontakt Uddannelses- og erhvervsansvarlig
Malene Rungvald Christensen  e-mail

Projektleder
Janne Juul på  e-mail

Følg os Facebook
Instagram