Bipolitik

I lgbt++ kredse er det almindeligt at omtale miljøet som “lgbt”, og selv blandt folk uden for miljøet er mange blevet dygtige til at sige “lgbt”.

Men når det kommer til et nærmere indhold af interviews, undersøgelser, avisartikler mm. handler de primært om homoseksuelle, og enkelte gange om transkønnede. B’et bliver simpelthen glemt i det store billede!

Nogle vil synes, det er OK (og vælger selv) at være “usynlige” – men det har sine omkostninger: Der eksisterer alligevel fordomme om biseksuelle, som det så er umuligt at argumentere mod; desuden er det håbløst at finde forbilleder – som alle mennesker jo har brug for; og ikke mindst gør det livet svært for biseksuelle, som ikke føler, de har opbakning nogen steder men derimod må “vælge” mellem at identificere sig som hetero eller homo. Det er en form for diskrimination, som vi kæmper imod, så også biseksuelle efterhånden kan få mod til være åbne om deres seksuelle orientering og dermed leve et friere liv.

Retten til ikke at blive diskrimineret på grund af seksuel orientering og kønsidentitet er en menneskeret.

Bipolitisk udvalg ønsker derfor at informere bredt om, hvad det betyder at være biseksuel og biromantisk (du kan finde forklaringer på disse begreber og mange flere i LGBT-ordbogen). Vi giver gerne interviews til alle interesserede; lige fra skoleelever til forskere og journalister, og vi tager også gerne ud og fortæller om biseksualitet og om det at være biseksuel på uddannelsessteder og arbejdspladser, i foreninger og lignende.

Desuden ønsker vi et mere specifikt fokus (også) på biseksualitet ved ny, tiltrængt dansk forskning i lgbt-levevilkår.

 Skriv til udvalgets talsperson.

Problemstillinger for biseksuelle

Nedenfor følger nogle af de problemstillinger, der er specifikke for biseksuelle.

Homofobi
Fordomme fra heteroseksuelle
Fordomme fra homoseksuelle
Monosexisme
Usynlighed
Bloddonation